Helende verhalen

Het schrijven of uitspelen van verhalen zet ik met zeer grote regelmaat in tijdens de therapie. Soms ben ik degene die een verhaal maakt voor de client, vaak ook schrijft of vertelt de client zelf een verhaal.

De verhalen ontstaan naar aanleiding van een beeld dat iemand heeft gemaakt, of een inzicht verkregen vanuit energetische oefeningen en visualisaties.  De verhalen die ontstaan zitten vol met thema’s die ons bezig houden. Thema’s als bevrijding, verbinding, moed, kracht, angst, verdriet, blijdschap, enzovoort zijn terug te vinden in dat wat de client vertelt of beschrijft.

Het schrijven of vertellen van een verhaal maakt dat er zicht komt op onbewuste thema’s. Tijdens de therapie gaan we helende aspecten toevoegen aan deze verhalen. Zo wordt het verhaal herschreven en herbeleefd. Door de figuren en de beleving van het verhaal terug te koppelen naar sensaties in het lichaam, ontstaat er een nieuw bewustzijn.
Duidelijk wordt waar de kracht en waar de zwakte wordt ervaren. Wat dit veroorzaakt heeft en wat er nodig is om te groeien en een verandering te bewerkstelligen.

Jonge kinderen spelen het verhaal uit of vertellen het verhaal naar aanleiding van een beeld. Wat oudere kinderen kiezen er soms voor om het verhaal eerst op te schrijven en later te vertellen. Volwassenen gaan thuis aan de slag met het schrijven van een verhaal waarna wij er in de therapie naar kijken en mee verder gaan.

Het werken met helende verhalen is voor mij een van de krachtigste manieren van werken. En ik geniet altijd van dat wat er zichtbaar wordt.