Rouwverwerking

Hoe kun je ruimte nemen en bij wie kun je terecht wanneer je iemand of een situatie die heel belangrijk voor je was hebt verloren.
Een zeer ingrijpende gebeurtenis als het verlies van een dierbare kan ons doen wankelen en ontwortelen en diep ingrijpen in ons systeem. Het herstellen van de balans en het leven met de veranderingen door het verlies kan een lange tijd in beslag nemen

Het verwerken van verlies duurt vaak veel langer dan de periode dat de omgeving van iemand daar oog en aandacht voor heeft. Dit maakt vaak dat mensen hun gevoelens hierover niet meer delen met hun omgeving, maar wel te maken hebben problemen die voortkomen uit het verlies. Sommige mensen voelen zich eenzaam, blijven intens verdrietig, voelen zich boos of schuldig. Voor sommige mensen is het moeilijk om de draad van hun leven weer op te pakken, andere vluchten in werk of ontwikkelen verslavingen om de pijn te kunnen vermijden.

In de therapie gaan we werken het aspect dat het meeste aandacht vraagt. Bij sommige mensen is er aandacht voor de acceptatie van het verlies. Ook het vrijmaken van de emoties en het verlies krijgt ruimte. De processen worden ondersteund door gebruik te maken van technieken uit de beeldende en kunstzinnige therapie.