Hoogsensitiviteit

Gedurende mijn jaren lange ervaring met kinderen (en later ook met volwassenen), en mijn studies, ben ik mij gaan specialiseren in hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid. Ik heb de kwaliteiten van mensen met deze eigenschap gezien, maar ook de worsteling om zichzelf staande te houden in onze steeds dynamischer wordende wereld.

Hoogsensitieve mensen hebben een sneltrillend energiesysteem. Dat betekent dat zij meer en intenser waarnemen. Dit kan gelden voor alle zintuigen of enkele hiervan. Sensitieve mensen ervaren licht meer intens, geur, lichamelijke prikkels, maar ook emotionele prikkels van zichzelf en anderen komen sterker binnen. Ook komt het voor dat iemand bovenzintuiglijke waarnemingen heeft. Doordat deze prikkels zo sterk binnen komen raken zij sneller uit balans.

Het vermogen om intenser waar te nemen maakt dat zij diepere inzichten hebben in onderlinge verhoudingen, in zichzelf en hun omgeving. Over het algemeen gaan hoogsensitieve mensen voor kwaliteit, zuiverheid en houden zij zich op een diepgaand niveau bezig met maatschappelijke thema’s. Vaak al op zeer jonge leeftijd wordt deze betrokkenheid zichtbaar en is er vaak al sprake van zelfreflectie. In organisaties en groepen zijn het mensen die met hun intuïtie vooruit kunnen zien en een zeer waardevolle bijdrage leveren in de groepssfeer en harmonie. Wanneer er sprake is van harmonie functioneren zij het beste. Ook wanneer zij de ruimte krijgen om op hun eigen tempo te werken met voldoende rustmomenten zijn het de bijzondere krachten binnen groepen.

Mensen over wie hier wordt gesproken worden ook wel kinderen van de nieuwe tijd of indigo kinderen genoemd. Veelal wordt bij hen de diagnose AD(H)D en PDD-NOS gesteld, ook komt beelddenken, dyslexie, dyscalculi en hoogbegaafdheid vaak voor.

Omdat sensitieve mensen meer waarnemen en intensiever beleven, zijn zij kwetsbaar. Zij kunnen onder ander problemen ontwikkelen als slaapproblemen, overprikkeling, burn-out, weinig zelfvertrouwen, perfectionisme, angsten, emotionele uitbarstingen en moeilijkheden met veranderingen.
Voor hoogsensitieve mensen, is het een uitdaging om zichzelf in balans te houden. Voor ouders en andere opvoeders is het vaak een hele uitdaging de juiste begeleiding te geven aan deze kinderen.

In mijn praktijk heb ik vele kinderen, ouders en volwassenen ondersteund bij het leren leven met deze eigenschap. De begeleiding is afhankelijk van de vraag van de client. Zo komen er bijvoorbeeld kinderen en volwassenen die het contact met zichzelf verliezen in contact met anderen. Met hen ga ik aan de slag met lichaamsbewustzijn en oefeningen om in de eigen energie te blijven of terug te komen bij zichzelf en gaan we na welke mechanisme ervoor zorgen dat deze verwijdering ontstaat. Welke gedachten en ervaringen maken dat dit gebeurt.
Samen gaan we het proces in en op zoek naar nieuwe wegen.