Problemen op school

De kinderen in mijn praktijk ervaren soms problemen die aangepakt kunnen worden door de begeleiding te richten op het kind en de thuissituatie.

Vaak komt het ook voor dat een component van de oorzaak of het in stand houden van het probleem te maken heeft met aspecten binnen de schoolsituatie.

Dit kunnen problemen binnen een groep zijn op sociaal gebied, of het ontbreken van de juiste begeleiding van het kind op cognitief of sociaal emotioneel gebied.

In mijn praktijk heb ik veel kinderen gezien waarbij een niet onderkend leerprobleem (of begaafdheid) de oorzaak was van hun sociaal-emotionele problemen. Door nader onderzoek, een nauwe samenwerking met de leerkrachten van dit kind en individuele therapie heb ik kinderen zien groeien in hun zelfvertrouwen. Ook is de ondersteuning van de ouders en vaak ook een andere aanpak en inzicht in hun kind hierbij van groot belang.

Voor nader onderzoek verwijs ik kinderen door naar verschillende diagnostici. De schoolbegeleiding en de individuele therapie geef ik zelf.
Wanneer de problematiek zeer complex is besteed ik de ouderbegeleiding uit en richt ik mij alleen op de individuele therapie. In dit soort gevallen komen alle behandelaars gedurende het traject een aantal keer samen om de behandeling op elkaar af te stemmen.