Hoogbegaafdheid

Door de specialisatie op het gebied van hoogsensitiviteit heb ik in mijn praktijk ook veel hoogbegaafde kinderen begeleid. Het blijkt dat deze twee eigenschappen vaak samen voorkomen.

De problemen van hoogbegaafde kinderen zijn heel divers. Sommige kinderen presteren onder anderen vergen teveel van zichzelf. Veel voorkomende problemen bij hoogbegaafde kinderen zijn faalangst en perfectionisme. Dit kan ertoe leiden dat een kind niets meer durft, of teveel op zijn tenen gaat lopen. Ook ervaren deze kinderen dikwijls frustraties binnen het onderwijs. Op veel scholen worden de capaciteiten van deze kinderen onvoldoende gezien of aangeboord tijdens de lessen. De frustraties die als gevolg hiervan ontstaan ontaarden soms in gedragsproblemen. Deze problemen kunnen zich naar binnen of naar buiten richten. Sommige kinderen uiten dit thuis, andere kinderen ook op school.

Bij hoogbegaafde kinderen is er vaak een enorme discrepantie tussen hun emotionele ontwikkeling hun cognitieve ontwikkeling. Zij kunnen vaak situaties doorgronden die ze emotioneel nog onvoldoende kunnen vatten. Dit kan problemen veroorzaken. Onder andere op sociaal gebied. Sommige kinderen ervaren dat ze met leeftijdgenoten niet fijn kunnen spelen omdat het spelniveau of inzicht niet aansluit bij hun spel. Wanneer zij met oudere kinderen omgaan kan het zijn dat zij in hun gedrag nog erg jong zijn en op deze manier ook aansluiting missen.

Het is de kunst voor deze kinderen om zich uitgebalanceerd te ontwikkelen. In de begeleiding die ik geef ligt de nadruk vaak op een combinatie van het versterken van het zelfvertrouwen en het aanpakken van faalangst. Ook zijn er vaak problemen op het gebied van het leren. Veel kinderen blokkeren wanneer zij echt moeten gaan leren voor iets dat niet vanzelf gaat. De cognitieve processen hiervan heb ik veelvuldig ondersteund.
En ander aspect van de begeleiding bestaat altijd in een belangrijk deel ouderbegeleiding en onderwijsbegeleiding. Vooral het ondersteunen van leerkrachten bij het zoeken naar mogelijkheden af te wijken van het reguliere programma en in te tunen op de behoeften van deze leerlingen is een belangrijk deel van mijn begeleiding.