Over

In november 2006 werd mijn bedrijf To-Taal geboren. Ik werd gegrepen door een enorme creatieve energie en helderheid. Een hele dag en een deel van de nacht vond ik de naam van mijn bedrijf, mijn visie werd helder, en er werd mij duidelijk wat ik wilde doen, wat ik wilde bijdragen in deze wereld.

To-Taal is een verhaal van een kind dat vanuit zichzelf gaat leven. Van binnen naar buiten, vanuit zijn kracht zijn licht in de wereld gaat brengen. Niet gehinderd door verwachtingen en eisen van buitenaf, maar puur vanuit zichzelf.

praktijk

Voordat deze geboorte een feit was, heb ik jarenlang gewerkt in het onderwijs in verschillende functies. Ik begon op mijn zeventiende met jeugdwerk. Tijdens de PABO en aan het begin van mijn studie Orthopedagogiek werkte ik op een kinderdagverblijf. Ik werkte als leerkracht in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs, heb gewerkt als remedial teacher, intern begeleider en Orthopedagoog binnen het basis- en zeer speciaal onderwijs. Ik heb ervaring opgedaan met het begeleiden van kinderen met een diversiteit aan culturele en sociale achtergronden en problematiek. Ik heb leerkrachten ondersteund, beleid gemaakt, de zorgstructuur binnen een school opgezet, vormgegeven en uitgevoerd.

Ik heb de kracht en de zwakte van ons schoolsysteem gezien en ervaren. Wat een voorrecht dat iedereen naar school kan gaan, maar wat is het ook lastig wanneer je niet binnen de bekende structuren valt en iets anders vraagt dan wat er kan worden gegeven.
Dat heb ik gezien bij kinderen, maar als leerkracht ook zelf heel sterk ervaren. Ook ik kon niet volledig floreren gebruikmakend van al mijn talenten binnen de structuren van het onderwijs. In mijn bedrijf kan ik dat gelukkig wel!

Alle kennis en ervaring die ik in de eerste vijftien jaar van mijn werkende leven heb opgedaan, heb ik ingezet om mijn praktijk vorm te geven. In eerste instantie heb ik mij gericht op kinderen met leer-en gedragsmoeilijkheden. Als snel kon ik de leerproblemen laten varen en mij richten op dat waar mij kracht ligt. Namelijk het therapeutische werk met mensen. Ik heb mij steeds meer toegelegd op wat ik nu doe. Een combinatie van individuele therapie voor kinderen en volwassenen, ouderbegeleiding, coachen van professionals, workshops en lezingen op scholen en nog veel meer.