Over Petra

PetraMijn hele leven ben ik al gefascineerd door mensen, muziek en kunst. Als kind heb ik uren geluisterd naar verhalen van volwassenen, gekeken naar gedrag en meer gezien en begrepen dan mensen lieten zien of horen. Ik hoorde en zag achter het verhaal dat werd verteld, het ware verhaal, de weg van de ziel. Ik dacht altijd dat iedereen dat zag en wist, maar gedurende mijn leven kwam ik erachter dat niet iedereen dat weet en daarmee kreeg ik zicht op mezelf en mijn vermogen om mensen te begeleiden.

Wij proberen onze diepste ziele roerselen vaak in woorden uit te drukken. Voor veel ervaringen en gevoelens zijn echter geen woorden. Ook zijn wij vaak onvoldoende in staat om deze ervaringen naar het licht te brengen omdat wij ons er nog niet voldoende bewust van zijn.
Ik heb zelf ervaren dat beeldende kunst en muziek, maar ook energetisch werk kan ondersteunen bij het bewust maken van dat deel van ons dat op een onbewust niveau aanwezig is en van invloed is op ons dagelijks leven en de keuzes die we daarin maken.

Tijdens en na de PABO en mijn studie Orthopedagogiek ben ik mij intensief bezig gaan houden muziek en later ook met beeldende kunst en energetisch werk. In eerste instantie altijd als een persoonlijk proces, maar later ook als toepassing in mijn werk binnen het onderwijs en de afgelopen jaren in mijn praktijk.
Het heeft mijn leven verrijkt en diep inzicht in mijzelf gegeven.

Ik ervaar het als een voorrecht dat ik mensen (groot en klein) mag ondersteunen bij hun bewustwordingsprocessen en groei.