Ik leer je liedjes van verlangen en aan je apenstaartje hangen

Wil jij of je kind weer stralend in het leven staan, kom dan langs en ontdek je eigen kracht!

Ieder mens (groot en klein) is een ster boordevol talenten en potentie. Vaak leven wij in onze eigen schaduw en blijft een groot deel van onze ware potentie onderbelicht.

Ervaringen uit het verleden en angsten vinden hun weerslag in hoe wij nu in ons leven staan en veroorzaken blokkades die ons levensgeluk in de weg staan.

In mijn praktijk voor kunstzinnige en energetische therapie, laat de client (kind of volwassene) het licht schijnen op alles wat in de schaduw is komen te staan en weer tot bloei mag komen. Om zo volledig te kunnen stralen!

Nelson Mandela zegt over het licht in ons het volgende:

Onze diepste angst is niet dat we onbekwaam zijn;
Onze diepste angst is dat we bovenmatig machtig zijn.

Ons licht, niet ons duister beangstigt ons het meest.

Door ons eigen licht te laten schijnen,
geven we anderen onbewust toestemming dat ook te doen.

Bevrijd van onze eigen angst,
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

IMG_3142